Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC OBOWIĄZKOWE BIURA RACHUNKOWEGO

OPIS

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych skierowane jest do przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warunki ubezpieczenia są zgodne z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dn. 6 listopada 2014 r.

Ubezpieczenie rekomendowane przez Centrum Informacji Księgowej.

CIK rekomenduje ubezpieczenie OC biura rachunkowego w iExpert.pl

 

Zalety:

 • Najniższa składka już od 312 zł za rok!
 • Wysokie rabaty nawet do 50 %
 • Zgodne z nowym rozporządzeniem MF. Jedna suma gwarancyjna10 tys. euro
  Uwaga: w OC Nadwyżkowym można zwiększyć sumę – nawet do 1 mln zł. Sprawdź >>
 • Gwarancja wypłaty odszkodowania
  Ubezpieczyciele rezygnują z prawa do regresu w przypadku szkody, która nastąpiła na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego Dowiedz się więcej o regresie >
 • Możliwość rozszerzenia ochrony
  Kadry i płace – rozszerzenie ochrony o obliczanie wynagrodzeń za pracę, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, wpłat na PFRON oraz przekazywania związanych z tym dokumentów oraz kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.
 • Płatność w ratach
  Składkę można zapłacić w 2 lub 4 ratach bez podwyższenia składki.
 • Minimum formalności
  Wystarczy wypełnić wniosek online – polisę dostarczymy pod wskazany adres.
 • Dwóch ubezpieczycieli do wyboru – PZU lub AXA
 • Dodatkowe korzyści
  20% zniżki dla klientów iExpert.pl na udział w programie Centrum Informacji Księgowej

 

OBLICZ SKŁADKĘ W PZU

OBLICZ SKŁADKĘ

OBLICZ SKŁADKĘ W AXA

OBLICZ SKŁADKĘ

 

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

Jeśli masz pytania nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia
Adam Kaszubski
kom. 502 913 569
tel. 22 100 26 07
e-mail: adam.kaszubski@iexpert.pl

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę, następnie zarejestruj się w systemie transakcyjnym iExpert i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – wysłanie polisy
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą elektroniczną lub na życzenie pocztą tradycyjną.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
dla polis PZU – Alior Bank 73 2490 0005 0000 4600 2868 7250
dla polis AXA – Alior Bank 86 2490 0005 0000 4600 1837 9602

KROK 4 – odeślij dokumenty
Po otrzymaniu polisy, podpisaną polisę należy odesłać do nas.

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego.

ZAKRES

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

 • Zakres i przedmiot ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2014 r. nr 1256 poz. 1616).
 • Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.
 • Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności przez biuro rachunkowe.

WSKAZÓWKI

Jak ubezpieczyć biuro rachunkowe? Stan po deregulacji.

Założenie i prowadzenie biura rachunkowego po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej jest dużo prostsze. Ustawodawca stawia przed przedsiębiorcą w zasadzie tylko trzy warunki:

 • brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe a także inne przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości;
 • pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zawarcie polisy OC biura rachunkowego, o ile obowiązek dotyczy biura.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC biur rachunkowych spoczywa tylko na przedsiębiorcach usługowo prowadzących księgi rachunkowe. Ochrona obejmuje szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Nie ważne czy powstały one w wyniku działania czy zaniechania. Tyle wynika z art. 76h ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Zamiast trzech sum – jedna na 10 tys. euro

Przed deregulacją przepisy były o tyle bardziej zrozumiale, że każdy prowadzący biuro rachunkowe musiał ubezpieczyć swoją działalność. Wystarczyło podać ubezpieczycielowi listę czynności, które wykonywało biuro, a ten wskazywał właściwą sumę ubezpieczenia. Wówczas ustawodawca przewidywał trzy sumy gwarancyjne – 5 tys. euro, 10 tys. euro i 15 tys. euro – zależnie od wykonywanych czynności.

Deregulacja przyniosła biurom rachunkowym wiele zmian. Po 19 stycznia 2015 r., tj. po wejściu w życie rozporządzenia wprowadzono jedną obowiązkową suma gwarancyjną w obowiązkowym OC biur rachunkowych, która wynosi 10 tys. euro. Co ważne, obecnie obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy wszystkich biur, ale jest zależny od rodzaju wykonywanych czynności.

Obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy każdego

Obowiązkowego OC nie muszą wykupować te biura, które prowadza tylko podatkowe księgi przychodów i rozchodów lub tylko wypełniaj deklaracje podatkowe, o ile nie posiadają uprawnień np. doradcy podatkowego. Zatem jeśli podmiot świadczy tylko wyżej wymienione usługi nie musi posiadać ubezpieczenia OC biura rachunkowego. Wszystkie pozostałe biura rachunkowe mus mieć polisę OC.

Nie wszystko pod ochroną obowiązkowej polisy

Większość biur rachunkowych wykonuje także dodatkowe czynności na rzecz podmiotów, z którym współpracuje. Jest to zazwyczaj prowadzenie dokumentacji oraz obliczanie i przekazywanie:

 • wynagrodzeń pracowników,
 • składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy, FGŚP czy PFRON,
 • kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Wszystkie wymienione wyżej czynności, które zazwyczaj wykonują biura rachunkowe nie są objęte ubezpieczeniem w wersji podstawowej. By zabezpieczyć również te czynności konieczne jest wykupienie ubezpieczenia dobrowolnego.

Wyższe sumy w ubezpieczeniu nadwyżkowym

Biura obsługujące działające na większą skalę lub obsługujące duże firmy powinny także rozważyć zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad tę ustaloną w OC obowiązkowym. Można to zrobić od razu przy składaniu wniosku o zawarcie polisy obowiązkowej.. W ten sposób ochronę można zwiększyć nawet do poziomu 1.000.000 zł ponad sumę ubezpieczenia obowiązkowego.

Kiedy wykupić?

Obowiązkowe OC biura rachunkowego należy wykupić jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zgodnie z rozporządzeniem ochrona powinna obejmować dzień poprzedzający rozpoczęcie wykonywania działalności. Brak polisy niesie za sobą jasno zdefiniowane konsekwencje – grzywnę lub ograniczenie wolności. Ponadto nie można wykupić polisy wstecz, to znaczy ze wsteczną data obowiązywania. Ochrona rozpoczyna się dzień po złożeniu wniosku lub w innym, późniejszym terminie wskazanym we wniosku.

DO POBRANIA

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Karta produktu: obowiązkowe OC biura rachunkowego

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Adam Kaszubski
Kom: 502 913 569
Tel: 22 100 26 07