Kontakt z doradcą

Kontakt z doradcą

Paweł Kwiatkowski

Paweł Kwiatkowski
Kierownik ds. Klientów Strategicznych

tel. 882 101 595
pawel.kwiatkowski@iexpert.pl

Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

TEL. 22 646 42 42

OC OBOWIĄZKOWE BIURA RACHUNKOWEGO

OPIS

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych skierowane jest do przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warunki ubezpieczenia są zgodne z nowym rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z dn. 6 listopada 2014 r.

Zalety:

 • Najniższa składka już od 336 zł za rok! Oblicz >
 • Wysokie rabaty nawet do 45%
 • Zgodne z nowym rozporządzeniem MF. Jedna suma gwarancyjna – 10.000 euro

Uwaga: w OC Nadwyżkowym można wybrać sumę nawet do 1.000.000 zł.

 • Możliwość rozszerzenia ochrony 

- kadry i płace – rozszerzenie ochrony o obliczanie wynagrodzeń za pracę, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP, wpłat na PFRON oraz przekazywania związanych z tym dokumentów oraz kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi

- Zwiększenie sumy gwarancyjnej w OC obowiązkowym- nawet do 1 mln zł.

 • Gwarancja wypłaty odszkodowania
  Ubezpieczyciele rezygnują z prawa do regresu w przypadku szkody, która nastąpiła na skutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego Dowiedz się więcej o regresie>
 • Płatność w ratach bez dodatkowych kosztów
  Składkę można zapłacić w 2 lub 4 ratach bez podwyższenia składki.
 • Minimum formalności
  Wystarczy wypełnić wniosek online – polisę dostarczymy pod wskazany adres.
 • Dwóch ubezpieczycieli do wyboru – PZU lub AXA

 

OBLICZ SKŁADKĘ W PZU

OBLICZ SKŁADKĘ

OBLICZ SKŁADKĘ W AXA

OBLICZ SKŁADKĘ

Masz wątpliwości jak się ubezpieczyć? Skontaktuj się z naszym Doradcą Klienta:

Paweł Kwiatkowski
tel.: 22 646 42 42
kom.: 882 101 595
e-mail: pawel.kwiatkowski@iexpert.pl

 

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

Jeśli masz pytania nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia
Paweł Kwiatkowski
tel.: 22 646 42 42
kom.: 882 101 595
e-mail: pawel.kwiatkowski@iexpert.pl

KROK 1 – wypełnij wniosek
Oblicz składkę, następnie zarejestruj się w systemie transakcyjnym iExpert i wypełnij wniosek online.

KROK 2 – wysłanie polisy
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Bank BPH SA 63 1060 0076 0000 3310 0020 0957

KROK 4 – odeślij dokumenty
Po otrzymaniu polisy, podpisaną polisę należy odesłać do nas.

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego.

ZAKRES

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

 • Zakres i przedmiot ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2014 r. nr 1256 poz. 1616).
 • Ubezpieczeniem OC objęta jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 76a ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością.
 • Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności.

WSKAZÓWKI

Jak ubezpieczyć biuro rachunkowe? Stan po deregulacji.

Założenie i prowadzenie biura rachunkowego po wejściu w życie ustawy deregulacyjnej jest dużo prostsze. Ustawodawca stawia przed przedsiębiorcą w zasadzie tylko trzy warunki:

 • brak prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwa skarbowe a także inne przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości;
 • pełną zdolność do czynności prawnych;
 • zawarcie polisy OC biura rachunkowego, o ile obowiązek dotyczy biura.

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC biur rachunkowych spoczywa tylko na przedsiębiorcach usługowo prowadzących księgi rachunkowe. Ochrona obejmuje szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Nie ważne czy powstały one w wyniku działania czy zaniechania. Tyle wynika z art. 76h ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Zamiast trzech sum – jedna na 10 tys. euro

Przed deregulacją przepisy były o tyle bardziej zrozumiale, że każdy prowadzący biuro rachunkowe musiał ubezpieczyć swoją działalność. Wystarczyło podać ubezpieczycielowi listę czynności, które wykonywało biuro, a ten wskazywał właściwą sumę ubezpieczenia. Wówczas ustawodawca przewidywał trzy sumy gwarancyjne – 5 tys. euro, 10 tys. euro i 15 tys. euro – zależnie od wykonywanych czynności.

Deregulacja przyniosła biurom rachunkowym wiele zmian. Po 19 stycznia 2015 r., tj. po wejściu w życie rozporządzenia wprowadzono jedną obowiązkową suma gwarancyjną w obowiązkowym OC biur rachunkowych, która wynosi 10 tys. euro. Co ważne, obecnie obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy wszystkich biur, ale jest zależny od rodzaju wykonywanych czynności.

Obowiązek ubezpieczenia nie dotyczy każdego

Obowiązkowego OC nie muszą wykupować te biura, które prowadza tylko podatkowe księgi przychodów i rozchodów lub tylko wypełniaj deklaracje podatkowe, o ile nie posiadają uprawnień np. doradcy podatkowego. Zatem jeśli podmiot świadczy tylko wyżej wymienione usługi nie musi posiadać ubezpieczenia OC biura rachunkowego. Wszystkie pozostałe biura rachunkowe mus mieć polisę OC.

Nie wszystko pod ochroną obowiązkowej polisy

Większość biur rachunkowych wykonuje także dodatkowe czynności na rzecz podmiotów, z którym współpracuje. Jest to zazwyczaj prowadzenie dokumentacji oraz obliczanie i przekazywanie:

 • wynagrodzeń pracowników,
 • składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy, FGŚP czy PFRON,
 • kwot zajętych przez komornika wynagrodzeń i prowadzeniu korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Wszystkie wymienione wyżej czynności, które zazwyczaj wykonują biura rachunkowe nie są objęte ubezpieczeniem w wersji podstawowej. By zabezpieczyć również te czynności konieczne jest wykupienie ubezpieczenia dobrowolnego.

Wyższe sumy w ubezpieczeniu nadwyżkowym

Biura obsługujące działające na większą skalę lub obsługujące duże firmy powinny także rozważyć zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad tę ustaloną w OC obowiązkowym. Można to zrobić od razu przy składaniu wniosku o zawarcie polisy obowiązkowej.. W ten sposób ochronę można zwiększyć nawet do poziomu 1.000.000 zł ponad sumę ubezpieczenia obowiązkowego.

Kiedy wykupić?

Obowiązkowe OC biura rachunkowego należy wykupić jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Zgodnie z rozporządzeniem ochrona powinna obejmować dzień poprzedzający rozpoczęcie wykonywania działalności. Brak polisy niesie za sobą jasno zdefiniowane konsekwencje – grzywnę lub ograniczenie wolności. Ponadto nie można wykupić polisy wstecz, to znaczy ze wsteczną data obowiązywania. Ochrona rozpoczyna się dzień po złożeniu wniosku lub w innym, późniejszym terminie wskazanym we wniosku.

DO POBRANIA

Rozporządzeni Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych


[close]
POZWÓL NAM SIĘ WYKAZAĆ !

Wybierz dowolne ubezpieczenie zawodowe lub prywatne, które kupiłeś poza iExpert.pl i podaj datę wygaśnięcia (wystarczy miesiąc).

Na miesiąc przed wygaśnięciem ubezpieczenia postaramy się wykazać!

Zawsze warto sprawdzić, by nie przepłacić.

MAM POLISY, KTÓRE WYGASAJĄ
polisa wygasa
polisa wygasa
polisa wygasa
polisa wygasa
polisa wygasa

wybierz przynajmniej jedną polisę

KONTAKT DO MNIE

Podaj kontakt do siebie abyśmy mogli przedstawić Ci naszą konkurencyjną ofertę.

 

zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, aby wysłac.
To pole wymagane

uzupełnij wszystkie dane kontaktowe

nieprawidłowy adres e-mail!

nieprawidłowy numer telefonu!

Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych*

Dziękujemy za wysłanie zgłoszenia.
Na miesiąc przed wygaśnięciem wybranego ubezpieczenia skontaktujemy się
i przedstawimy naszą ofertę.
NIE PRZEPŁACAJ - SPRAWDŹ!