Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OCHRONA PRAWNA BIURA RACHUNKOWEGO

OPIS

Dla Kogo?

Produkt dla Biura Rachunkowych oraz Księgowych  zatrudnionych na umowie o pracę.

Kompleksowa ochrona prawna Biura Rachunkowego w AXA jest przez nas rekomendowane jako „ubezpieczenie obowiązkowe” dla każdego kto wykonuje czynności księgowe:

 • samodzielnie
 • w spółce (jako przedsiębiorca)
 • dla pracodawcy (w tym jako główny księgowy)
 • w biurze rachunkowym

Korzyści ochrony prawnej Biura Rachunkowego

Ubezpieczenie gwarantuje refundację następujących kosztów i strat:

 • koszty obrony prawnej (w tym prawnika i biegłego) oraz koszty sądowe związane z postępowaniem karnym oraz karnoskarbowym
 • koszty odszkodowań, które musi zapłacić Ubezpieczony w wyniku takiego postępowania, w tym także grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych,
 • koszty obrony prawnej oraz odszkodowań w sprawach związanych z odpowiedzialnością pracowniczą / zleceniobiorcy Ubezpieczonego wobec pracodawcy,
 • koszty obrony prawnej oraz odszkodowań w sprawach cywilnych związanych z odpowiedzialnością Ubezpieczonego, jeżeli jest zatrudniony na innej podstawie niż umowa o pracę

Jeżeli zdajesz sobie sprawę z ryzyka, jakim jest obarczona Twoja codzienna praca, to przeniesienie tego ryzyka na wiarygodnego Ubezpieczyciela kosztem składki miesięcznej w wysokości nieco powyżej 20 zł miesięcznie jest po prostu tego warte (na pewno jest to mniej niż równowartość najniższego nawet mandatu).

Ubezpieczenie dla Biura Rachunkowego w oferowanej cenie i zakresie dostępne jest wyłącznie w iExpert.pl.

 

Zalety

 • Niska składka – już od 262 zł za rok
 • Realna ochrona wobec pracodawcy i instytucji publicznych
  Ubezpieczenie pozwala pokryć roszczenia za czyste straty majątkowe wyrządzone pracodawcy w związku z wykonywaniem czynności księgowych lub kary nałożone przez urzędy.
 • Szeroki zakres ochrony w ramach ochrony prawnej
  Ubezpieczenie pokrywa kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne które powstały w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego oraz koszty prawnika, ekspertyz, koszty sądowe, powołania biegłych oraz koszty postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego.
 • Szeroki wybór sum ubezpieczenia
  od 20 tys. zł do 500 tys. zł.
 • Atrakcyjne rabaty
  10 % zniżki składki za posiadanie certyfikatu księgowego oraz bezszkodowość, maksymalna suma zniżek nawet do 30%
 • Pewny ubezpieczyciel – AXA
 • Możliwość płatności w 2 lub 4 ratach

 

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

Jeśli masz wątpliwości, nasz doradca pomoże dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia

KROK 1 – wypełnij formularz kontaktowy
Pobierz formularz. Wypełnij i odeślij na adres adam.kaszubski@iexpert.pl

KROK 2 – kalkulacja składki
Po otrzymaniu wypełnionego formularza przygotowujemy kalkulację składki.

KROK 3 – wysłanie polisy
Jeśli wyrazisz zgodę na przedstawioną ofertę, wystawiamy polisę i wyślemy dokument pocztą elektroniczną.

KROK 4 – opłać składkę
Składkę należy opłacić najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wystawienia polisy na wskazany w dokumencie numer konta. Podany numer konta jest unikalny dla każdego klienta.

KROK 5 – odeślij dokumenty
Po otrzymaniu polisy, wydrukuj ją i podpisz, a następnie skan odeślij do nas na adres adam.kaszubski@iexpert.pl

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC księgowego i ochrony prawnego obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego.

ZAKRES

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

Zakres i przedmiot ubezpieczenia określają Warunki Ubezpieczenia AXA – “OC Księgowych” wraz z Klauzulą Ubezpieczenia Ochrony Prawnej i odpowiedzialności karno-skarbowej

 • w OC Księgowego ochroną objęte są czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego związanych z rachunkowością jednostki lub inną formą prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej w zakresie określonym przepisami prawa,
 • w Ubezpieczeniu Ochrony Prawnej ochrona ubezpieczeniowa jest zapewniona w przypadku wszczęcia wobec Ubezpieczonego postępowania karno-skarbowego lub karnego lub złożenia przez ZUS do sądu grodzkiego wniosku o nałożenie na Ubezpieczonego grzywny na podstawie przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ochrona Prawna Księgowego – na problemy z Urzędami
Ubezpieczenie chroni księgowego przede wszystkim na wypadek problemów z urzędem skarbowym w związku z wykonywaniem czynności księgowych.
Przedmiotem ubezpieczenia Księgowego jest zabezpieczenie obrony interesów prawnych Ubezpieczonego w postępowaniu karnym bądź karnoskarbowym wszczętym wobec Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności księgowych oraz poniesienie przez ubezpieczyciela związanych z tym kosztów.

OC – dla Pracodawcy
Dodatkowo polisa Księgowego pokryje też odpowiedzialność cywilną księgowego wobec pracodawcy – pracowniczą oraz zleceniobiorcy. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność pracownicza ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, względem pracodawcy za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych na rzecz pracodawcy a także odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia wobec zleceniodawców – jednak w kształcie takim i na takich samych zasadach w jakim istniałaby w przypadku gdyby Ubezpieczonego i zleceniodawcę wiązał stosunek pracy;

DO POBRANIA

Warunki Ubezpieczenia AXA – OC księgowych

Klauzula_AXA_ochrona prawna księgowych

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Adam Kaszubski
Kom: 502 913 569
Tel: 22 100 26 07